Chuyên mục con


  • Truyện dành cho nam giới, vai chính thường là nam với hậu cung nhiều gấu xinh


  • Vai chính thường là nữ với mục tiêu chung cuộc là cưa được trai đẹp, gả vô nhà giàu


  • Tình cảm thuần khiết (?) giữa nam vs nam


  • Tình cảm ko thuần khiết giữa nữ vs nữ :v


  • Nơi thảo luận dành cho các nhóm edit truyện


  • Nơi giới thiệu các Dự án edit truyện