@Người-Lạ có link nhúng sao ko bấm vào mà tìm ( khá lười nha ). truyện còn tiếp mà lấy link full đâu ra.
http://dichtienghoa.com/translate/www.69shu.com?u=https%3A%2F%2Fwww.69shu.com%2Ftxt%2F28742.htm&t=vi
http://dichtienghoa.com/translate/www.lewenn.com?u=https%3A%2F%2Fwww.lewenn.com%2Flw8389%2F