@Darx Có liên quan đấy :D Hán Việt của từ này là tẩy luyện đúng không, dịch theo tiếng Việt có 2 nghĩa là "tẩy sạch" và "súc tích mạch lạc các kiểu nói chung mấy từ đồng nghĩa ấy", nên mới bảo dịch theo bối cảnh :D
Giả sử câu "剧情处理得很洗练" dịch là "Tình tiết kịch xử lý rất mạch lạc". Đấy nói chung mấy từ tiếng Trung tiếng Việt rắc rối thấy mẹ :D Không có từ dịch sai, chỉ có từ dịch không đúng bối cảnh thôi :D