Nhờ tìm truyện  • Truyện này lúc trước mình đọc có nội dung là main trọng sinh ở naruto thời chiến quốc và là người của một gia tộc thuộc họ hàng xa của tộc senju và main khai phá ra chước độn


Hãy đăng nhập để trả lời