Nhờ các anh chị dịch giúp em lời bài hát này với ạ!!! • 由来将进酒 一杯愁上头
  是时候 是时候 到了时候
  忆起赋风流 一曲长相守
  到最后 到最后 没了以后
  这般滋味这般愁
  陈梦欲语泪先流
  物是人非事事休
  冷雨归来好个秋
  是这般滋味这般愁
  是陈梦欲语泪先流
  是物是人非事事休
  是冷雨归来好个秋
  才知悔叫夫君逆风流
  无由 无由
  忆起赋风流 一曲长相守
  到最后 到最后 没了以后 • @Gió-Dại
  Ngọn nguồn Tương Tiến Tửu một ly sầu phía trên
  Là thời điểm là thời điểm tới rồi thời điểm
  Nhớ tới phú phong lưu một khúc trường tương thủ
  Đến cuối cùng đến cuối cùng không có về sau
  Như vậy tư vị như vậy sầu
  Trần mộng muốn nói nước mắt trước lưu
  Cảnh còn người mất mọi chuyện hưu
  Mưa lạnh trở về hảo cái thu
  Là như vậy tư vị như vậy sầu
  Là trần mộng muốn nói nước mắt trước lưu
  Là cảnh còn người mất mọi chuyện hưu
  Là mưa lạnh trở về hảo cái thu
  Mới biết hối kêu phu quân ngược gió lưu
  Hết cách hết cách
  Nhớ tới phú phong lưu một khúc trường tương thủ
  Đến cuối cùng đến cuối cùng không có về sau • @Linh-Nguyệt
  Em cảm ơn vô cùng ạ!


Hãy đăng nhập để trả lời