Bộ này là chấp niện của tui, khá hay mong tìm được  • Lúc đầu tiẻu thụ đang đọc tiểu thuyết thì bị xuyên. Bộ tiểu thuyết mà thụ đọc được chia làm hai phần: thành thần và thần giận. Anh thụ xuyên vào đoạn anh công đang tronv tình trạng bị ngược của quyển 1. Đặc điểm của a công là trên người có lông trên đầu còn có sừng nhỏ(?). Mới đọc được chục chương đầu mà không nhớ tên. Mong có người biết.  • Còn nữa a thụ có gặp được một con thú mỏ vịt hiểu tiếng người thích a thụ nhưng lại sợ anh công. Tiểu công lúc đầu nhìn thấy a thụ thì bỏ chậy dần đần lại muốn tiếp cận a thụ.  • Cứu vớt nam chủ - Trương thúc thúc, bạn xem đúng ko ?  • @Nguyễn-Quỳnh-Dao Đúng rồi nè. Ahhh cuộc đời nở hoa🎉


Hãy đăng nhập để trả lời