tìm truyện  • truyện thằng nvc là tiên giới Phàm Đế nhưng không tu luyện được rồi quay về địa cầu mới tu luyện được.


Hãy đăng nhập để trả lời