xin giúp đở, đăng nhập vào diễn đàn  • mình có 1 tài khoản đăng nhập bình thường bằng tên và mật khẩu, hồi tối máy bị lỗi, mới xử lí xong tính đăng nhập nhưng quên mật khẩu rồi, thấy có thể lấy mật khẩu bằng email, mình đã thử, chác do gấp quá chưa cập nhật nên mình tính liên kết trực tiếp bằng Gmail thì đùng cái tạo 1 tài khoản mới, giờ ko biết sao luôn, sử dụng lấy lại mật khẩu bằng email mà toàn ở tài khoản này, haiz ai biết giúp mình nha


Hãy đăng nhập để trả lời