Tìm truyện  • Truyện mình cần tìm là truyện xuyên nhanh, hệ thống. Thụ rất xấu, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đẹp dần lên. Mình chỉ nhớ mang máng nhiệm vụ của thụ hình như là ngăn không cho tình cảm của nam nữ chính phát triển
    Thế giới 1: thụ vào vai tư tế, công là thủ lĩnh. Thụ có giọng ca rất hay. Trong lần tuyển chọn tư tế cho bộ lạc thụ và nữ chính đều có tiềm năng lớn. Nk nữ chính bị loại vì không phải ng của bộ lạc. Lúc này nữ chính và nam chính rất thân. Công bị mất ngủ, thụ dùng giọng háy của mình để ru ngủ công rùi khiến công nghĩ là do nữ chính lm, vì vậy công rất càm kích và có tc vs nữ chính. Vào hôm lễ hội của bộ lạc thụ nói ra sự thật khiến công chán ghét nưx chính...nữ chính bị vào tù-> thoát-> bộ lạc khác cứu-> phát hiednj tiềm chất tư tế->lợi dụng để gọi bán thần nhập vào để xưng bá-> tấn công bộ lạc công thụ-> 2 ng chạy thoát-> gặp thần-> thụ biến hoang đảo để công có sức mạnh chống lại nữ chính, nk sẽ quên mất thụ-> công thống nhất các bộ lạc-> nhớ ra thụ-> bỏ đi tìm hoang đảo(thụ)-> kết thúc thế giới 1