Cách bình chọn truyện yêu thích  • Mình thấy bên cạnh lượt coi là biểu tượng ngôi sao, có lẽ là bình chọn nhưng mình ấn vô lại không bình chọn được. Vui lòng hướng dẫn giúp. Cảm ơn.  • Đó chỉ là hình ảnh biểu tượng số lượt bình chọn thôi bạn. Để bình chọn thì bạn ấn đại vào chương nào đó của truyện, bấm vào biểu tượng trái tim ở góc phải trên
    0_1536499243584_upload-afab0e0f-01ea-48b4-b489-a0dd8222f852


Hãy đăng nhập để trả lời