Truyện "Kính vạn hoa mở cửa" có nhiều chương lỗi  • Từ chương 210 trở đi có nhiều chương lặp lại chương cũ và mất đoạn
    Mong ad giúp  • Bạn bình luận hoặc báo lỗi ở trang truyện luôn chứ vào diễn đàn nói không giải quyết được đâu.  • Bấm dấu chấm than trên mục lục để báo lỗi hoặc comt thẳng nhé bạn, mấy lỗi như thế đăng trên web không ai thấy đâu


Hãy đăng nhập để trả lời