Về tính năng gợi ý name. • Tính năng gợi ý name qua google dịch không chính xác, nhất là đồng nhân, vd: Morgan trong one piece google dịch thành Monca.
  Đề nghị cho thêm name vào tính năng gợi ý, không phải sửa name luôn mà cho vào gợi ý để chọn nếu cần.
  Down name từ truyencv, tangthuvien,... lên google search mấy bác đó chia sẻ name rồi copy về là được chứ edit đồng nhân mệt quá, phải lên google search tên trong anime.
  Còn nhiều google dịch dịch sai như tassada trong starcraft thì google dịch thành tasada. • Name đồng nhân trong wikidich nhiều cái viết ngược theo kiểu tên tiếng anh vd như Ran Mori hay Ryoma Echizen, hoặc do baidu viết phiên âm tiếng anh sai vd như Fuji Syusuke (Fuji Shusuke mới đúng). Mỗi lần gặp đều phải add lại name này >_< • Còn có ước hàn thường là John nhưng trong wiki name nó lại là Johan >_<
  Trước nghe ad nói name add nhiều sẽ đưa vào hệ thống name của web, vậy mình sửa nhiều lần nó có sửa lại ko ta? • @haru_kt đã nói trong Về tính năng gợi ý name.:

  Còn có ước hàn thường là John nhưng trong wiki name nó lại là Johan >_<
  Trước nghe ad nói name add nhiều sẽ đưa vào hệ thống name của web, vậy mình sửa nhiều lần nó có sửa lại ko ta?

  Cả hai tên đó đều như nhau thôi bạn, không khác gì đâu, chỉ là phiên âm ra nó khác thôi • @Bạch-Cầm-Vô-Tranh Bình thường thì Christine với Kristin mình còn sửa nữa cơ, do mình cho rằng tên nv của đồng nhân thì phải viết cho đúng. MÌnh có một đứa bạn tên Vy mà mỗi lần ai đem tên nó viết thành Vi là nó nhất định phải nhắc một lần đó.


Hãy đăng nhập để trả lời