Đề nghị thêm tag Genderbender (tính chuyển/ thay đổi giới tính) và Biến thân • Hi vọng ad thêm 2 tag này vào.
  Hiện giờ wikidich chỉ có nữ xuyên nam và nam xuyên nữ, nhưng truyện đồng nhân thường có trường hợp tác giả thay đổi giới tính của nhân vật từ nam thành nữ hoặc từ nữ thành nam. Trường hợp này thì không thể dùng 2 tag kia được.
  Còn có một loại là nhân vật có thể biến thành động vật (không phải xuyên thành động vật, không phải thú nhân, cũng không phải yêu quái) hoặc biến thành một giới tính khác. Ví dụ điển hình là các loại suối nước nóng ở chú tuyền hương của truyện Một nửa Ranma. Nên mình nghĩ tag biến thân cũng cần được thêm vào. • @dichtienghoa Suy xét chút giùm nha ad


 • administrators

  @haru_kt đã nói trong Đề nghị thêm tag Genderbender (tính chuyển/ thay đổi giới tính) và Biến thân:

  Còn có một loại là nhân vật có thể biến thành động vậ

  Nhân loại có thể biến thành động vật: tag "Thú nhân"?

  truyện đồng nhân thường có trường hợp tác giả thay đổi giới tính của nhân vật từ nam thành nữ hoặc từ nữ thành nam. hoặc biến thành một giới tính khác.

  Thêm tag "nam biến nữ", "nữ biến nam"? Nếu chỉ thêm 1 tag Tính chuyển, sợ có user muốn phân rõ nam nữ nữ nam để chọn truyện đọc cụ thể... • @dichtienghoa đã nói trong Đề nghị thêm tag Genderbender (tính chuyển/ thay đổi giới tính) và Biến thân:

  @haru_kt đã nói trong Đề nghị thêm tag Genderbender (tính chuyển/ thay đổi giới tính) và Biến thân:

  Còn có một loại là nhân vật có thể biến thành động vậ

  Nhân loại có thể biến thành động vật: tag "Thú nhân"?

  truyện đồng nhân thường có trường hợp tác giả thay đổi giới tính của nhân vật từ nam thành nữ hoặc từ nữ thành nam. hoặc biến thành một giới tính khác.

  Thêm tag "nam biến nữ", "nữ biến nam"? Nếu chỉ thêm 1 tag Tính chuyển, sợ có user muốn phân rõ nam nữ nữ nam để chọn truyện đọc cụ thể...

  Không phải biến thành thú nhân, mà là kiểu đột nhiên biến thành thú ấy. Kiểu như bị nguyền rủa thôi.

  Tag tính chuyển có thể phân xuống loại cp cho tiện, vì thường có kiểu tác giả thay đổi giới tính nhân vật từ nam thành nữ, từ nữ thành nam, kiểu như một thế giới song song khác ấy. Nếu sợ rắc rối có thể chú thích riêng cạnh tên tag như (nhân vật trong nguyên tác đổi giới tính)


Hãy đăng nhập để trả lời