Cầu tìm lại truyện cũ ;-;  • Ngày xưa tôi có đọc một truyện là Siêu Não Hệ Thống - 超脑系统 của Dạ Vẫn Thứ Vị - 夜吻刺猬
    Mà hình như tác giả đã xoá truyện khỏi quidian?? Chỉ muốn hỏi là truyện hoàn chưa, hay còn ra không, hay tác giả thái giám rồi :'( Với nếu còn thì xin một đường link huhu  • @Ant Theo Khởi Điểm đài loan thì truyện thái giám Link


Hãy đăng nhập để trả lời