Tìm link raw  • Hiện tại mình nhúng một bộ mà toàn dính phòng trộm. Định tìm new link mà các web đạo văn khác cũng thế. Không biết phải làm thế nào để sửa?  • Chịu thôi bạn. Hoặc là chờ truyện kết thúc tìm link full hoặc text full, hoặc là tự mua chương vip (nếu bạn rất rất muốn đọc tiếp). Lâu lâu bạn tìm lại một lần biết đâu có link mới, nhưng này cũng hên xui thôi.  • @hoanguyet đã nói trong Tìm link raw:

    Hiện tại mình nhúng một bộ mà toàn dính phòng trộm. Định tìm new link mà các web đạo văn khác cũng thế. Không biết phải làm thế nào để sửa?

    Bạn có thể chờ truyện hoàn được một thời gian thì tìm txt trên Thư Hương Môn Đệ bằng cách đăng kí nick trên đó, down truyện trên đó cũng dễ thôi, điểm danh hằng ngày tích luỹ tích phân là dc


Hãy đăng nhập để trả lời