Làm cách nào để đánh dấu trên 96txt?  • Chả là mình thấy các bạn nói có thể đánh dấu trên 96txt hàng ngày để kiếm kim tệ download truyện txt, thế là mình cũng mon men vào đăng ký thử 1 cái xem sao? Nick thì đăng ký thành công nhưng mà không đánh dấu được ><, nó ra hành chữ này 对不起,您的总帖子数没有达到 3 帖,无法进行签到!(theo dichtienghoa thì nghĩa là "Thực xin lỗi, ngài tổng thiệp số không có đạt tới 3 thiếp, vô pháp tiến hành đánh dấu!" ). Bạn nào biết cách chỉ mình với, có cách download txt mà không dùng được thì uổng quá ><
    Lần trước mình cũng vào hỏi thắc mắc, quay lại có nhiều bạn chỉ ngay, thật quá tốt ^^. Cho mình cảm ơn các bạn trước nhé ^^  • @darkvioletsoul Cmt đại 3 cái topic trên đó rồi thử lại xem  • @darkvioletsoul ý nó kêu là b phải cmt 3 lần đó


Hãy đăng nhập để trả lời