Cách tìm truyện mấy năm trước


 • administrators

  Cách tìm truyện mấy năm trước:
  https://wikidich.com/tim-kiem
  0_1538466644241_xoa 7.jpg
  Lưu ý: phải check vào 1 tag nào đó, rồi chọn "Tìm trong tháng" mới có hiệu lực. Ví dụ ảnh trên là tìm truyện Nam sinh nhúng trong tháng 10/2016. Nó sẽ ra hết tất cả các truyện ĐƯỢC NHÚNG vào tháng ấy. • @dichtienghoa Ad ơi hình như nếu chọn nhiều tag quá thì không lọc tìm truyện được ạ? • @Hoài Không quan trọng số tag bạn gắn, quan trọng là có bộ nào đủ số tag bạn gắn không thôi :D Nên là theo mình thì bạn chỉ nên gắn 1 số tag tiêu biểu rồi lọc • Gắn tag chủ yếu muốn tìm thôi như là kiếm kinh dị thì kinh dị+ linh dị thần quái, thường thì tag chính được đánh, những tag phụ ít ai đánh lắm


Hãy đăng nhập để trả lời