Mình xin link truyện có thể đọc được =)  • Mình đang đọc 1 trên trên web mình, đọc thấy rất hay và thích nhưng bị Vip rồi. Nên mình xin link truyện và dưới đây là link trên wiki truyện mình đọc

    Truyện tên là " Phật hệ mau xuyên " Của tác giả : THẤM HIỂU
    Mình hy vọng có bạn nào tìm được link
    đọc thay thế truyện này, mình cảm ơn nhiều lắm 😇😇😇


Hãy đăng nhập để trả lời