[Lỗi kỹ thuật chú ý] Bấm vô chương trong mục lục không xem được mà hiện "Không tìm thấy truyện"  • Hôm qua đọc truyện gặp phải một lỗi, tình trạng lỗi như sau:
    1.Mở mục lục truyện lên, bấm vào chương nhưng không đọc được chương mà lại hiện lỗi "Không tìm thấy truyện này"
    2.Đăng xuất acc hoặc tắt tab bộ đó mở lại thử vẫn không vào được

    Cách giải quyết:
    Vào mục lịch sử trong trình duyệt, chọn xóa lịch sử duyệt web (tức lịch sử chrome), sau đó đăng nhập lại để đọc truyện.


Hãy đăng nhập để trả lời