Đề nghị cải thiện phần bình luận trên wikidich  • Ad có thể thêm phần ô vuông đỏ thể hiện số tin nhắn, hay bình luận trên mỗi avatar của nick không ạ? Như vậy thì dễ phát hiện kịp thời phần bình luận hơn là mình phải đưa chuột vào avatar của nick mới phát hiện số tin của bình luận.


Hãy đăng nhập để trả lời