Tag mới


 • administrators

  Theo yêu cầu của các bác, BQT đã bổ sung và sửa đổi 1 số tag như sau:

  Thị giác tác phẩm: nam chủ, nữ chủ, chủ công, chủ thụ, ngôi thứ nhất

  0_1539129004775_xoa 5.jpg

  Biến thân: sửa chữa tag cũ:

  • nam xuyên nữ -> nam biến nữ
  • nữ xuyên nam -> nữ biến nam
  • xuyên thành động vật -> biến thành động vật

  0_1539129221142_xoa 6.jpg • Cảm ơn ad! Bây giờ có thể lọc rõ mục không CP r 😂😙😙😙♡ • Bạn ơi, có thể thêm tag song thị giác không, hôm bữa edit một truyện, tác giả gắn tác này... xong mình gắn tag cả chủ công lẫn chủ thụ 😂 ko biết có sao ko 😂


Hãy đăng nhập để trả lời