xin truyện đồng nhân  • Các bác cho em hỏi có truyện đồng nhân game of thrones nào lấy nam chính là Tywin Lannister không thì cho em xin tên truyện lẫn link với ạ


Hãy đăng nhập để trả lời