Góp ý cho dichtienghoa  • Phần dịch văn bản nên rộng ra hoặc có một tab riêng để dịch, tab như của google dịch (1 bên văn bản gốc, 1 bên văn bản dịch)
    Mình hay copy đoạn văn vào để dịch lắm. Và lúc đó trang hơi bị dài. Nếu mình muốn đối chiếu brn trung với bản việt thì dễ bị rối mắt.


Hãy đăng nhập để trả lời