Cầu đồng nhân Từ Tư Bạch (TTKU), Lee Jae-kyung, Minh Lâu, Kim Won (The Heirs), Bắc Đường Mặc Nhiễm (Ôi hoàng đế...). Nữ chính không cần là nhân vật trong nguyên tác a~~~


Hãy đăng nhập để trả lời