Lỗi đăng nhập trên máy android  • 1 tuần nay mình không đăng nhập vào tài khoản trên wikidich bằng điện thoai android được toàn là bị báo lỗi đang nhập dù đã làm theo sự chỉ dẫn của ưeb nhu xoá cookie, mở ẩn danh, dung trinh duyệt Uc, ... Nhưng mình lai đang nhập được bằng ipad. Mong cac ban hướng dẫn giúp minh. Thank


Hãy đăng nhập để trả lời