Giả pháp cho lỗi 504 của truyện ggdown


  • administrators

    Các bạn đừng gấp, admin sẽ sử dụng 2 giải pháp sau cho những truyện nhúng từ ggdown và đang bị lỗi ko tải chương về được do web ấy quá tải:

    1. Hôm nay hoặc ngày mai, Admin sẽ cho chạy code quét riêng những chương đang bị lỗi 504 này.
    2. Admin sẽ chỉnh sửa để sau này, khi chương ggdown tải về mà bị lỗi 504 thì nội dung chương sẽ rỗng. Khi đó, các bạn dùng option "Vá chương trống", sẽ tăng khả năng vá thành công lên rất nhiều, vì "Vá chương trống" chỉ thực hiện với những chương bị trống nội dung nên sẽ ko gây gánh nặng cho ggdown như "Chất tẩy cực mạnh". ("Chất tẩy cực mạnh" sẽ tải lại tổng số chương từ đầu đến cuối, nên nếu dùng trong trường hợp này, có khả năng sẽ có chương lúc đầu còn lành, vá xong thành què)


  • Mình bị vậy đây... vá xong còn lủng hơn lúc trước TT! May quá k phải vá tay nữa😂😂😂😂😂


Hãy đăng nhập để trả lời