Khi nhân vật tên An An


 • administrators

  Nếu trong truyện có name "安安=An An" thì các bạn thêm cái này vào list name dùm nha:

  安安静静=an an tĩnh tĩnh
  安安全全=an an toàn toàn
  安安稳稳=an an ổn ổn
  安安生生=yên phận
  安安心心=thanh thản ổn định
  安安康康=an an khang khang
  安安分分=an an phận phận
  安安乐乐=an an nhạc nhạc


Hãy đăng nhập để trả lời