Xưng hô ở nam nam thế giới


 • administrators

  Nếu gặp truyện nào có ca nhi, song nhi, nam sinh con, xưng hô mấy người này khi đã trung niên thường có chữ "么" (bình thường bị wiki dịch là "sao"), có thể dán mớ xưng hô này vào name:

  婆么=mẹ chồng
  娘么家=nhà mẹ đẻ
  阿嫂=a tẩu
  婶么=thẩm ma
  老麽麽=lão ma ma
  麽麽=ma ma
  奶麽=nãi ma
  伯么=bá ma
  姑么=cô ma
  舅么=cữu ma
  弟么=đệ ma
  产么=bà đỡ • Thanks ad!


Hãy đăng nhập để trả lời