Góp ý về name data    • "Đông gia" thành "ông chủ": hiện tại mình thấy đang để là "chủ nhân" nhưng từ "đông gia" này lại được dùng cho nhiều trường hợp như: người thuê nhà gọi chủ nhà, người làm thuê gọi chủ tiệm hoặc người bán gọi người mua nhà giàu (cổ đại)... nên thấy để "ông chủ" thì hợp nhiều truyện hơn.
    • "Đa" và "Đa đa" phân biệt là "ba" và "ba ba": 2 từ này hiện tại đều là "cha", cái này thì ở 1 số truyện đam mỹ nam nam thế giới sẽ khó phân biệt vì không biết đứa nhỏ kêu người cha nào.

Hãy đăng nhập để trả lời