K biết làm sao  • Truyện kêu đăng nhập nhưng đăng nhập xog nó cho chạy tới đâu luôn. Cuối cùng k đọc được j cả. Xin chỉ dẫn.  • @Thư-Franb bạn nói về cái vụ gì thế, ko quá rõ ràng. là wiki hay là web trung.... ko giúp gì nếu nói quá chung chung nha, thân cần gì giúp nên ghi rõ nha.


Hãy đăng nhập để trả lời