Làm thế nào để mình đi từ diễn đàn dịch tiếng trung sang wiki dịch để đọc truyện sau khi đăng nhập vậy ??????? Làm ơn chỉ mình với • Làm thế nào để mình đi từ diễn đàn dịch tiếng trung sang wiki dịch để đọc truyện sau khi đăng nhập vậy ??????? Làm ơn chỉ mình với • @Linh-Hy là sao mình ko hiếu, bạn nói dịch trực tiếp từ web hay là nhúng truyện bằng wiki
  dùng để dịch truyện
  http://dichtienghoa.com/
  mới Nhúng truyện thì nên đọc
  https://wikidich.com/huong-dan' • Bạn mở wikidich bằng tab mới thôi. • @Khanh-Tan ý mình là mình muốn đọc truyện nhưang phải đăng nhập mới đọc dk nhưg mk dăng nhập xog ra tag khác để đọc thì nó kêu vẫn chưa dăng nhập ý mà nên minh muốn hỏi làm thế nào để từ forum dịch tiếng hoa trở lại wiki dịch trong tình trạng đăng nhập r ý • @Linh-Hy vào diễn đàn được, nhưng đăng nhập ko được wiki phải ko. bạn đã xóa cookie, cập nhật chưa. có thử ở thiết bị điện thọa di động hay máy tính khác chưa. thử tạo 1 tài khoản khác xem sao, dùng ẩn danh tag xem...


Hãy đăng nhập để trả lời