Xin tên truyện (tại chưa lưu nên quên 😭😭))  • Truyện mình mới đọc nay thôi. Đọc được mấy chương đầu r để đó đi vội việc. Giờ k thấy lịch sử đâu luôn T.T
    Truyện làm ruộng văn. Vai chính Đường An Văn xuyên vào ngốc tử cùng tên sau đưa nhà mình phu lang cùng hài tử phân gia sau đó là chuỗi hành trình làm giàu. Ai nhớ tên giúp mình với ạ. Mình cảm ơn ^^


Hãy đăng nhập để trả lời