Cập nhật lại chương phòng trộm • Cho mình hỏi làm sao để cập nhật lại chương phòng trộm vậy? • 1 là cập nhật thủ công, copy nội dung bên link nhúng qua.
  2 là đợi nhiều nhiều rồi lên đây báo với ad.
  3 là đợi end rồi cập nhật lại link luôn. • Tiền đề là link nhúng hoặc link thay thế link nhúng đã được sửa phòng trộm rồi.
  Nếu mấy web chưa sửa thì ko ai có thể giúp đc bạn. Bạn phải tự đi down raw về rồi mò ra cái chương không bị phòng trộm trong raw đó sau đó sửa thủ công cho truyện của bạn [http://wikidich.com/huong-dan/sua-chuong].
  Nên trước hết bạn nên kiểm tra xem mấy cái link đó đã sửa chương phòng trộm chưa, cái này quan trọng nhất đó.


Hãy đăng nhập để trả lời