cầu truyện • mình muốn tìm 1 bộ huyền ảo trọng sinh! tên ở web khác'Huyền Huyễn Tối Cường Đại Lão'
  main thức tỉnh 9 thế kiếm trước
  mỗi một thế kết bạn vs 1 vị tiên đế đên thế thứ 10 ms thức tỉnh thánh thể
  có ngoan nhân,Liễu Thân,Hoang Thiên đế,Viêm Đế................
  tình báo là đã hơn 500c và ra bình thường
  nằm bên faboo.. có tỏng vip hay không không rõ đệ cũng chưa mò ra!
  bác nào biết hay gì cover dùm em vs...
  Cầu cầu cầu cầu
  cầu cầu cầu cầu


Hãy đăng nhập để trả lời