Nội dung của một chương truyện trong quá trình cập nhật  • Không biết đây là vì lý do gì mà một chương truyện mình đang đọc không có nội dung. Có phải do chương bị khoá? Có phải đây là chương phòng trộm của tác giả?  • @Nhã-Bích-Phương bạn xem chương đó ở đâu, mấy chương đó gần cuối không, nếu gần cuối thì do hệ thống mới up đang cập nhật. Nếu chương đó ko cập nhật, chương kế tiếp có thì chương đó có vẻ là bị lỗi. báo với người nhúng nhờ bạn đó sửa tay raw hoặc dùng Vá chương trống. ( tốt nhất xem link nhúng trang đó có lỗi hay ko nha )  • @Khanh-Tan cám ơn bạn! Mình vào liên kết nhúng thấy chương đó cũng không có nội dung.


Hãy đăng nhập để trả lời