Hãy đăng nhập trước khi nhúng truyện


  • administrators

    Chuyện quan trọng nói 3 lần: HÃY ĐĂNG NHẬP TRƯỚC KHI NHÚNG TRUYỆN NHA MẤY BẠN

    Xin lỗi các bạn, BQT quên nhắc vụ này nên nhiều bạn bị lỗi ko xác định ^^"


Hãy đăng nhập để trả lời