Cách tìm truyện chủ công trên thư hương dòng dõi  • Chả là mình mầy mò mãi mới đăng ký được trên trang này www.txtnovel.net/forum-95-1.html để thử tìm truyện chủ công đam mỹ txt, đáng tiếc mình không biết tiếng trung nên không biết làm sao tìm truyện trong cái diễn đàn đầy ắp thư, không lẽ tìm từng cái thiệp >< Thế cho nên mình lên đây thử hỏi xem có bạn nào biết cách thao tác không thì chỉ mình với ^^
    Cho mình cảm ơn trước nhé ^_^  • Thử dùng tag chủ công bằng tiếng Trung tìm xem sau?  • @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng : Mình cũng muốn lắm nhưng làm gì có tag chủ công, nó chỉ có tìm theo thiệp tức tên thiệp có ghi chủ công thì nó mới tìm, nhưng thường tên thiệp không có ghi chú ^^!, nên mình mới thử hỏi ý kiến các cao thủ thường down txt nhúng file ^^, chứ không mở từng thiệp xem nội dung chắc mình tiêu ><  • @darkvioletsoul mình chưa thấy txtnovel có tag chủ công bao giờ 😂😂😅. Nếu bạn có nhiều vàng thì có thể treo giải thưởng để người khác đề cử và dẫn link txt cho bạn! Vì trên txtnovel các truyện chủ công Tấn Giang, Liên Thành, hay ho gần đây thì chắc đều có trên wiki r nên bạn nhớ ghi rõ thời gian để người khác dễ để cử cho nha.  • @darkvioletsoul bạn qua tấn giang jjwxc tìm truyện chủ công rồi copy tên trung qua web thư hương là được.  • @annngn31 @Khanh-Tan : Cám ơn hai bạn nhé, chắc mình mò từ jj qua xem ^_^


Hãy đăng nhập để trả lời