Help me !!!!  • Bộ này mình k tìm được trên wiki. Có thể là do tên truyện hoặc tên tác giả k đúng. Trên wattpad ghi là "Bảo bối của lão đại ", công Hà Khải Thiên và tiểu thụ Triệu Thái Bảo , của tác giả An Dĩ Thuần.
    Mơn all ~0^◇^0~  • @Thaolinhlinh Nó không phải truyện Trung Của :D Trên giới thiệu truyện đó người ta có ghi là do người ta viết rồi còn gì :D :D Tức là truyện Việt tự sáng tác ấy :D


Hãy đăng nhập để trả lời