Không đăng nhập vào Dichtienghoa.com đc  • Tại sao mình chỉ đăg nhập vào đc diễn dàn nhưng trang chủ chính của trang mik lại ko đăg nhập đc😭😭 help me  • @HaNhatVy nếu bạn gần 1 thang mới đăng nhập lại wiki thì nên xóa cookie lịch sử ( có thể thoát đăng nhập tài khoản gmail để không bị mất thông tin) xóa rồi, thì thoát trinh duyệt web, khởi động lịa càng tốt. Xong hết mọi thứ thì đăng nhập lại bình thường. Nếu ko được nữa thì dùng ẩn danh hoặc 1 trình duyệt khác


Hãy đăng nhập để trả lời