Tìm truyện xuyên nhanhhh  • Các bạn giúp mình với @@ Mình nhớ mang máng là nữ chính tham gia một đội xuyên không. Thế giới thứ nhất nữ chính và một thành viên nữ khác ra mắt ông nào ấy để được nhập cung thì nữ chính được chọn. Mới vào cung thì nữ9 của chúng ta ngăn cản nữ9 nguyên tác nhảy hồ tự sát. Có tình tiết nam chính tìm thấy máy tính bảng của nữ chính giấu dưới gối. Trong văn án có mấy câu đại khái là nữ chính kêu gào:" ta muốn có bạn trai " thì một thành viên trong đội nói khinh bỉ:" ngươi ở thế giới nào mà chẳng có bạn trai "
    Có ai biết truyện này không giúp mình với !!!


Hãy đăng nhập để trả lời