tìm truyện  • tìm truyện
    công là từ một người tạp linh căn tu đến độ kiếp kỳ,vì bảo vật mà bị đuổi giết sau lọt vào khe hở thời không. xuyên đên một tu chân giới khác. một thời gian sau hắn giết một nhân vật phụ tìm thấy trong túi trữ vật một quyển tiểu thuyết xong mới biết mình xuyên qua là nam chủ trong một quyển tiểu thuyết. nam chủ gia cảnh, ngoại hình hảo và có cực phẩm linh căn nhưng các nhân vật trong tiểu thuyết đã không giống nhau : người thì xuyên qua người thì trọng sinh......


Hãy đăng nhập để trả lời