Về các từ bị khóa trên Tấn Giang □□!



 • Dạo này mình đọc thấy nhiều chữ bị □□ mà không biết là gì, hy vọng ai biết những chữ hay bị khóa thì share mình vz nhé!
  Một số chữ mình biết:
  ▪đạn được, bom mìn, súng...(tên), thuốc nổ, thuốc độc
  ▪78 (số 78 thì có sao đâu mà cũng bị □□=,=) ... nhiều số cũng bị như vậy

  Các từ sắc tình thì không cần nêu ra vì hầu hết đều đi kèm với câu mang nghĩa ám chỉ r.



 • tấn giang khóa nhiều từ lém. truyện miễn phí hồi 2016, 2017 nhúng rồi trên wiki, nay vào link nhúng jj thì khóa H, khóa xóa.... Nói chung thì cũng bó.
  □□ có mườ i= tám, chín phần có mười... có □□ = độc dược, độc phẩm, độc... có lúc thì từ nhạy cảm..



 • @Khanh-Tan Thanks bạn! Mình muốn biết thêm những chữ/số bình thường mà lại bị khóa ấy.
  也就□□十斤=cũng liền□□ mười cân
  Bất quá, tích cóp tiền mua phòng vẫn là cần thiết, mặt khác, bọn họ một nhà tương lai cũng muốn suy xét một chút.
  Hiện tại nói…… Bọn họ vẫn là trước ăn □□. = 先吃□□
  gộp lại tổng số phòng ở thêm lên chừng □□gian=林林总总的房子加起来足有□□间



 • @annngn31 là 89 không phải 78 đâu bạn. Khóa cái này là vì lí do chính trị (sự kiện thiên an môn hay còn gọi là phong trào dân chủ "89").



 • Nếu có "mười" ở sau thì 80% là 8,9 八九



 • @haru_kt @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng : cảm ơn 2 bạn nhé! Mình sửa sai r mấy chỗ, để sửa lại! >v<~



 • À ngoài ra còn có những từ nhạy cảm như đùi, khe mông, hai chân, tà giáo vv...Trường hợp này thì..ờ đi lên Thư Hương Môn Đệ kiếm txt thử xem



 • @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng từ nhạy cảm thì thường đi kèm câu có tính ám chỉ r nên cũng k cần biết quá rõ ràng làm gì, kệ nó mờ ảo cũng dc ^^!!!



 • Mình khá là cầu toàn nên thường tìm txt không bị xen xọt bổ sung, kiểu cho đầy đủ ấy mà T-T



 • @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng siêng qua! Mình tìm bản txt mà vẫn □□ đầy luôn! Có lẽ đợi txt trên thư hương xem sao :3



 • @annngn31 Txt trên Thư Hương khá đầy đủ, trừ vài trường hợp không. Mấy trang khác thì đa số vẫn có xen xọt



 • cầm trong tay □□, cụm từ khóa thường là: trường thương



 • 长剑=trường kiếm
  暴力=bạo lực
  分身=phân thân (tỷ như ảnh phân thân trong Naruto)
  暴动=bạo động
  天灾人祸=thiên tai nhân họa
  和平奖=giải thường hòa bình

  定时炸弹=bom hẹn giờ
  导火索=đạo hỏa tác
  大法=đại pháp
  人皮面具=mặt nạ da người
  信石=thạch tín
  人妻=nhân thê
  中央=trung ương
  七八=bảy tám
  慢性毒药=độc dược mạn tính
  毒药=độc dược
  炮弹=đạn pháo
  殖民=thực dân
  毒品=thuốc phiện
  毒药=độc dược
  民国=dân quốc



 • @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng thanks! Mà sao dân quốc cũng bị ? Đâu có thấy bị khóa nhỉ.



 • @annngn31 Có một số bộ không khóa, nhưng dùng dấu chấm ngăn cách



 • @Kính-Họa-Nguyệt-Thượng 78 cũng bị khóa à, mình tưởng mình nhầm :s vì thấy có bạn bên Trung cmt nói khóa 78



 • @annngn31 789 nếu ghép với nhau đều bị khóa cả....



 • biantai- phiên âm của từ biến thái


Hãy đăng nhập để trả lời