Sử dụng trình duyệt trên điện thoại nào để sửa name ạ? • Các bạn muốn fix NAME trên điện thoại thì sử dụng phần mềm trình duyệt nào thế. Mình sử dụng UC Brower còn mấy trình duyệt khác như Safari, Google Chrome, Firefox, Coc coc,... mình chỉ đăng nhập được nhưng không sửa name được vì lúc ấn vào hình cái bút màu cam, nó hiện ra bảng là lập tức tắt ngay. T_T làm sao bây giờ, UC Brower của mình đột nhiên dở chứng không đăng nhập được, nó hiện ra câu:

  /auth/facebook/callback
  This authorization code has been used.

  Còn những trình duyệt khác thì vô tự nhiên và không hiện bảng sửa name :v • @Lê-Trần-Thanh-Nhã xóa thử cookie, lịch sử, bộ xóa điện thoại.... cho bớt dữ liệu xem sao. mình thì Opera lap top không chỉnh edit được thôi.
  Không đăng nhập dược FB thì bạn thử nhập tài khoản và mật khẩu lúc đăng nhập FB vào ô trống thử xem sau. hình như 2 cách đăng nhập đều là 1. • @Lê-Trần-Thanh-Nhã
  Mình cũng đang xài UC. B vào cài đặt xóa cache đi. Lướt web = tab ẩn danh xem đc không. UC bên mình vẫn vào đc


Hãy đăng nhập để trả lời