Tìm truyện  • B nào giới thiệu cho mình truyện thể loại bách hợp mau xuyên mà nữ chính hắc hoá với, là nhân vật xuyên qua hắc hoá nhé không phải nhân vật trong thế giới mà nữ chính cần công lược hắc hoá đâu. Mình tìm vài truyện mà đều là loại nhân vật công lược hắc hoá cả  • Nữ chủ ái thượng tra [ Xuyên nhanh ]
    Đây có phải truyện bạn cần tìm không?  • Mình chỉ cần hơi ngược hoặc là cầm tù play gì đó chứ giết chết thì quá ngược rồi nhưng cám ơn b nhé nếu có chuyện nào tương tự thì nhắn mình với, chuyện mà nhân vật xuyên qua là công cũng đc


Hãy đăng nhập để trả lời