Tìm truyện đam mỹ  • Thụ là 1 diễn viên hay minh tinh gì đó được công bao dưỡng, công thì có 1 đứa con gái, thụ nuôi, và ko muốn cho bé này biết quan hệ của công với thụ, công lăng nhăn lắm. Sau này hình như cả công và con công nói thụ là bán nên thụ chia tay, rồi hình như có đợt công đẩy thụ hay đánh thụ gãy chân, sau này cứ mùa mưa là đau, rồi lúc thụ chia tay thì công có tự bẻ gãy chân ổng. Ai biết truyện gì cho m xin tên.


Hãy đăng nhập để trả lời