ai đọc rùi cho xin ý kiến tí  • ''Bàn Tay Vàng Dẫm Mặt Mạnh Nhất''' hay ''Mạnh nhất dẫm mặt bàn tay vàng [ mau xuyên ]''
    Truyện có hay ko mà sao có rùi vẫn bị nhúng bằng File để ko bị trùng thế.  • Đọc cũng tạm dc bạn. Thụ khg biết tình yêu bị công làm xuống để trải nghiệm nhân sinh. Công với thụ hình như là cungf tồn tại với thiên đạo cho nên bị thiên đạo chia cắt làm thụ mất trí nhớ. Công là sáng thế thần đó


Hãy đăng nhập để trả lời