Tìm truyện  • Mình đọc cũng lâu lắm rồi mà quên tên mọi người tìm giúp mình. Truyện là nam nữ chính kiếp trước quen nhau nhưng vì một số lý do mà không đến được với nhau. Sau thì hai người trùng sinh nam chính vì thương nữ chính giỏi về công nghệ kỹ thuật. Hình như nam chính họ Âu Dương thì phải tại lâu quá mình quên rồi. Mọi người ai biết cho mình xin tên truyện.


Hãy đăng nhập để trả lời