Tại sao chữ 'tha' lại dịch thành 'nàng' • Dạo trước thấy chữ 她(tha) hay được dịch là 'hắn', dạo này gặp truyện bị dịch thành 'nàng' ... mình đọc truyện đam mỹ nên chủ yếu nv đều là nam, đọc 'nàng' nghe sai sai ấy.
  Sao lại đổi thành nàng vậy nhỉ?!


 • administrators

  Gần đây các admin lo làm app, ko ai up từ điển mới lên hết. Nên ko có thay đổi gì đâu. Chắc là truyện mà bạn đang đọc, tác giả viết sai chính tả rồi. Trường hợp này cũng hay gặp, do hắn và nàng trong tiếng Trung phát âm giống nhau, dễ gõ sai lắm.

  他 là "hắn"
  她 là "nàng"

  Tips: trong chữ 她 có chữ 女 (nữ) đó bạn. • @dichtienghoa thanks ad!♡♡♡♡♡


Hãy đăng nhập để trả lời