Tìm truyện  • Tìm truyện a ~~~
    Nếu ta nhớ k lầm thì thể loại là xuyên nhanh. Có 1 kiếp công thụ là xà. Mà hình như để xà trưởng thành thì phải ăn thịt đồng loại. Trong quá trình đó công mất đi ý thức ăn thịt thụ. Công tỉnh lại phát hiện và tự mổ bụng mình.
    Cầu cao nhân ~~~~


Hãy đăng nhập để trả lời