Có thể xoá bớt hoặc đổi tên danh sách truyện được không?  • Mình lỡ tay lập nhiều danh sách truyện quá. Lại còn toàn cùng tên nữa. Bạn nào có thể chỉ cho mình cách xoá bớt hoặc sửa tên danh sách truyện không  • @Linh-Vu là sao, Danh sách trong thư viện phải ko. Nếu vậy ấn Edit ở kế bên : Giới thiệu Hộp thư Chương mới Theo dõi Thư viện Bookmarks Works Review Chặn


Hãy đăng nhập để trả lời